Sonntag, 30. August 2015

Schloss Solitude Stuttgart Württemberg - Landesvermessung 1820 -Anfangspunkt der Grundlinie


Württembergische Landesverfassung 1820 - Anfangspunkt der Grundlinie - Solitude-Ludwigsburg
Länge 40 118,718 Pariser Fuss = 13 032,14 Meter